Välkommen

Välkommen till Svenska Rominstitutets vänner. Föreningens syfte är att stödja Svenska Institutet i Rom, att sprida kännedom om institutets verksamhet, att bidra till att öka förståelsen för den klassiska kulturen och att främja intresset för humanistiska studier med anknytning till Rom och Italien. Föreningen står under beskydd av H. M. Konungen. Läs mer om föreningen

Medlemskap

För att bli medlem i Svenska Rominstitutets vänner anmäler du dig här eller skriver till oss. Läs mer om att bli medlem

Resor 

Föreningen ordnar regelbundet såväl kortare som längre resor till Rom och Italien. I höst bär det av till Kroatien. Läs mer om våra resor

Publikationer

Föreningen ger ut tidskriften Romhorisont samt har tillsammans med Föreningens Svenska Atheninstitutets Vänner en gemensam skriftserie. Läs mer om våra publikationer